Back to Question Center
0

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਐਸਐਮਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਿਥੋਤ?

1 answers:

ਹੁਣ ਸੈਮੂਅਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ) ਲਈ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

     www. ਕੰਪਨੀ. com / [2 ਅੱਖਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਡ]
www. ਕੰਪਨੀ - spartan slots casino instant play. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਲਈ
www. ਕੰਪਨੀ. com / au #for ਆਸਟਰੇਲੀਆ
www. ਕੰਪਨੀ. com / jp # ਜਪਾਨ ਲਈ
www. ਕੰਪਨੀ. com / # ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਗੈਰ ਪਛਾਣਨਯੋਗ.     

ਮਿਗਲ, ਗੂਗਲ ਵੈਬਮਾਸਟਰ ਟੂਲਸ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਭੂ-ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜ਼ੋ-ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ.

ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ / ਸਾਨੂੰ / ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

February 13, 2018