Back to Question Center
0

ਕੀ ਮੀਲਟਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੋਮੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? [ਬੰਦ]

1 answers:

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰਵਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਉਸੇ ਸਰਵਰ ਉੱਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ Source - heat pump installed on roof.

February 14, 2018